Canal Ajuntament

L’Ajuntament de Girona recull uns 850 qüestionaris sobre la Fires de Sant Narcís


La durada de les festes i l’horari dels concerts de La Copa i de barraques, són alguns dels principals temes que es desprenen de l’enquesta. Divendres la Junta de Govern Local aprovarà el nou plec de condicions de les barraques.

Amb la voluntat de recollir i d’integrar l’opinió de la ciutadania i de les entitats gironines en la preparació i programació de les properes Fires de Sant Narcís, l’Ajuntament de Girona va realitzar del 24 d'abril fins el 31 de maig un qüestionari a través del web i d'enquestes fetes a peu de carrer. Aquest matí la regidora de Promoció i Ocupació, Marta Madrenas, ha presentat les dades recollides i el balanç que l’equip de govern en realitza, amb l’objectiu “d’aplicar en la mesura del possible les propostes en la propera edició”, segons ha manifestat la regidora.

El sondeig, que s’ha realitzat a través d’un qüestionari de preguntes de caire divers, s’ha plantejat a través d’una enquesta a peu de carrer i una altra via web. A peu de carrer s’han realitzat 385 qüestionaris i a través del web de l’Ajuntament se n’han recollit uns altres 483 qüestionaris vàlids. El qüestionari ha constat de 14 preguntes, d’aquestes, 5 eren de caràcter obert, mentre que la resta eren preguntes de resposta tancada.

En referència als resultats de les preguntes tancades, la regidora Madrenas ha destacat que més del 50% dels enquestats els semblaria adient que la durada de les festes de Sant Narcís es reduïssin a 7 dies, fet que el govern municipal valora positivament i d’aquesta manera es convertiria en un dels principals canvis per la propera edició. Respecte la pregunta de l’horari de finalització dels concerts, un 42,1% (13,5% a la 01h, 28,6% a les 02h) es posiciona fins les 02h o abans, mentre que un similar 42,15% voldria que fos a les 03h. En aquest sentit, la regidora ha avançat que la idea seria mantenir el mateix horari dels concerts, així com també l’hora de tancament de barraques (un 53% el considera adequat). Finalment, cal destacar també que un 70% dels enquestats trobaria encertat una programació d’activitats durant el dia i la nit a La Copa, proposta que Marta Madrenas ha comentat com a “difícil de resoldre” degut a la combinació d’un mateix espai per oci nocturn i ambient familiar.

Sobre el conjunt de preguntes obertes, els enquestats valoren positivament la programació d’activitats diverses, l’ambient festiu, les barraques i els concerts en directe, les fires i mercats, la promoció i la imatge, o les fires com un acte de tradició. D’altra banda, els mateixos enquestatsvaloren negativament: la mobilitat, l’accessibilitat i l’aparcament, així com el consum d’alcohol i drogues en general o en relació a la venda i consum dels menors (és una de les preocupacions més especificades amb 69 cites). A l’apartat en què es preguntava sobre propostes concretes, un dels temes més recurrents és la programació, amb 111 respostes (14,3%). La gran part d’aquestes respostes se centra en la diversificació d’actes al llarg dels dies de Fires i la descentralització d’espais per arribar a tots els punts de la ciutat.

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version