Canal Ajuntament

Palamós. L'Ajuntament de Palamós proposa la col·laboració social a les entitats locals amb conveni municipal

L'Ajuntament vol aplicar aquesta mesura davant el context de crisi que es viu en l'actualitat i de les conseqüents mancances que s'originen. L'objectiu és el de poder destinar una part del temps o de les activitats de l'entitat a temes socials en compensació a les aportacions municipals que reben, impulsant al municipi més projectes que segueixin fomentant la solidaritat i el compromís envers la societat palamosina més necessitada. La proposta es materialitzarà en els convenis de col·laboració que durant aquestes primeres setmanes de l'any s'han començat a signar entre l'Ajuntament i les associacions locals. La valoració del retorn social, que podrà ser material o econòmica, dependrà del tipus d'activitat que realitza cada entitat i es posarà al seu criteri. L'àrea d'Acció Social i Ciutadania i les entitats solidàries de la vila canalitzaran les accions i aportacions de les associacions. 

L’Ajuntament de Palamós proposa a les entitats que compten amb un conveni municipal la seva col·laboració per realitzar accions puntuals al llarg de l’any que fomentin la solidaritat i el compromís amb la societat palamosina actualment més necessitada, destinant una part del seu temps o de les seves activitats als temes socials.

L’objectiu d’aquesta proposta és el de poder impulsar al municipi més projectes socials, i fer-ho com a retorn solidari a les aportacions econòmiques municipals que reben cada any les entitats per a l’organització de les seves activitats associatives.

MESURA DAVANT EL CONTEXT DE CRISI

L’Ajuntament de Palamós, i amb l’interes de fomentar la cohesió social, vol sumar aquesta proposta a les mesures que ja aplica el municipi davant el context de crisi que es viu en l’actualitat i que afecten una part de la societat amb necessitats diverses que detecten a diari organismes i entitats socials.

EL RETORN SOCIAL

La valoració de com es materialitza aquest retorn social dependrà de cada entitat o associació que podrà fer-ho en una aportació material (entrades gratuïtes per a les activitats que organitzen, cost zero per a inscripcions a cursos formatius o tallers, gratuïtat de quotes per a nous socis, o bé participació dels socis de l’entitat en accions de voluntariat social que s’organitzin a la vila, entre altres). Les entitats palamosines que signin conveni de col·laboració amb l’Ajuntament també tindran l’opció, si així ho consideren, d’aplicar aquest retorn social mitjançant una aportació econòmica a projectes socials.

La proposta es materialitzarà en els convenis de col·laboració que durant aquestes primeres setmanes de l’any s’han començat a signar entre l’Ajuntament de Palamós i les associacions de la vila.

L’administració municipal palamosina estableix cada any diversos convenis de col·laboració amb entitats i associacions locals de l’àmbit cultural, esportiu, comercial, empresarial, turístic, educatiu o social, amb aportacions econòmiques que, amb l’exemple de les culturals, van dels 940 als 27.000 euros.

ACCIÓ SOCIAL I LES ENTITATS SOLIDÀRIES CANALITZARAN LES ACCIONS

L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania i les entitats socials i solidàries de la vila canalitzaran de manera coordinada les accions i aportacions de les associacions, aplicant-les en cada moment a les necessitats que ho requereixin.

 


 

 

 

 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version