Canal Ajuntament

Palafrugell. L’Ajuntament inicia el procediment per al nou contracte dels serveis de neteja viària, recollida de residus i gestió de la deixalleria

Es concentren els serveis en una única empresa, en lloc de les tres que els prestaven fins ara

L’Ajuntament de Palafrugell inicia el procés administratiu per al nou contracte dels serveis de neteja viària, mercats, platges, recollida de residus municipals de procedència domèstica, no domèstica, recollides específiques, el seu transport a l’abocador i per a la gestió de la deixalleria.

La durada del contracte dels serveis serà de vuit anys, amb possibilitat d’una prorroga de dos anys (1+1 any). El plec de clàusules d’aquest contracte estableix el preu del contracte en 3.566.098,11 euros (IVA inclòs) millorable a la baixa.

Les principals novetats i mesures de millora del servei són les següents:

  • Concentrar els serveis en una única empresa. Només es manté amb el Consell Comarcal la recollida d’iglús i alguns contenidors d’envasos en les zones menys sensibles. La resta de recollides, especialment en les zones més sensibles s’assumeixen directament.
  • Les àrees de contenidors disposaran de les 5 fraccions, amb les mínimes excepcions que siguin necessàries per raons d’espai.
  • Ampliació de l’àmbit de la recollida porta a porta domèstica, el fet de disposar de vehicles de recollida més petits permetrà millorar l’accés a determinats carrers.
  • S’implantarà la recollida d’envasos comercials de manera regular a tot el municipi.
  • Ampliació de les freqüències de recollida comercials.
  • Un únic sistema de recollida de càrrega posterior, és el mateix sistema que s’utilitza en la recollida comercial i en els contenidors soterrats. Aporta flexibilitat a la organització de les recollides.
  • S’eliminen les limitacions en la ubicació de contenidors per motiu del sistema de càrrega lateral.
  • Implantació de la recollida selectiva al mercat setmanal.
  • Recollida específica de poda.

Segons l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, “amb aquest plec es millora i dinamitza un dels serveis bàsics en relació a la neteja viària i recollida de residus”.  
Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version