Canal Ajuntament

Girona. L’Ajuntament de Girona i MicroBank signen un conveni de col·laboració per facilitar microcrèdits socials

·         Els microcrèdits pretenen potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora afavorint la igualtat d’oportunitats.

·         Els beneficiaris d’aquests microcrèdits són les persones amb un projecte d’autoocupació, els autònoms/es amb una renda anual inferior a 60.000€ i les empreses amb menys de 10 treballadors i una facturació anual inferior a 500.000€.

L’accés al crèdit és un dels principals obstacles actuals que encaren els autònoms, petits empresaris i emprenedors. Per aquest motiu, la regidora de Promoció i Ocupació de l’Ajuntament de Girona, Marta Madrenas, i el director comercial de MicroBank (La Caixa), Ramon Gatell, MicroBank (La Caixa), juntament amb el director de l’àrea de negoci de ‘La Caixa’ de Girona ciutat,Xavier Ponsatí, han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de millorar el finançament i la promoció de les microempreses i fomentar el treball autònom a través de microcrèdits. Aquest són un mitjà per afavorir la creació i consolidació d’ocupació i donar suport als projectes empresarials viables. El conveni té per objecte establir una línia de finançament de microcrèdits socials dirigida a:

• potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora afavorint la igualtat d’oportunitats d’homes i dones, nous residents, persones amb discapacitats i amb especial atenció als col·lectius vulnerables en situació d’exclusió financera. 

• finançar l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d'autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit  productiu, la creació i consolidació d’ocupació i la contribució al progrés social.

Els beneficiaris d’aquests microcrèdits són les persones físiques amb un projecte d’autoocupació; els autònoms/es amb una renda anual inferior a 60.000€ o les persones jurídiques (microempreses amb menys de 10 treballadors i una facturació anual inferior a 500.000€). Tindran accés a un microcrèdit de màxim 25.000€ (amb un límit del 95% de la inversió) amb un termini de 60 mesos(amb possibilitat de 6 mesos de carència) i un tipus d’interès del 8,25%. Aquests microcrèdits es donaran sense garanties real ni condició d’aval, excepte quan el titular sigui una persona jurídica. El requisits que es demanaran als sol·licitants és aportar un pla d’empresa i un informe de viabilitat emès pel servei Girona Emprèn.

El sistema per la concessió dels crèdits s’iniciarà a través de l’Ajuntament de Girona, que a través del servei Girona Emprèn derivarà a MicroBank els projectes d’emprenedoria, que hauran estat orientats i assessorats des del mateix servei i que disposin d’informe de viabilitat, per accedir a les condicions de finançament establertes en el conveni. En aquest sentit, la regidora Madrenas ha destacat la possibilitat d’aconseguir-los sense aval i ha recordat que “l’administració ha de suposar una palanca d’impuls pels emprenedors i no al contrari”. D’altra banda, MicroBank estudiarà les sol•licituds de finançament derivades des del servei Girona Emprèn i en cas d’aprovació podran accedir a la línia de finançament creada per potenciar l’autoocupació i l’activitat emprenedora, mantenint informat a l’Ajuntament de Girona dels microcrèdits que es formalitzin en el marc d’aquest Conveni.

 

 


 

 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version