Canal Ajuntament

Consell Comarcal de la Selva. Ple ordinari de 18 de desembre del Consell Comarcal de la Selva

El Consell Comarcal de la Selva celebrarà el ple ordinari el proper dimarts, 18 de desembre de 2012, a les 17h a la Sala de Plens del Consell Comarcal. A continuació s'especifica l'ordre del dia: 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior: PLE2012/3 Ordinària 17/10/2012

2. Supervisió d’òrgans de govern

  2.1.- Dació de comptes dels acords de la Comissió Permanent de Ple

  2.2.- Dació de comptes de les Resolucions de Gerència

  2.3.- Dació de comptes de les Resolucions de Presidència

  2.4.- Dació de compte de resolucions judicials

  2.5.- Dació de compte dels informes de tresoreria Llei de la morositat

3. Propostes d’acord

  3.1 Aprovació del pressupost de l'exercici 2013 (PRP2012/275)

  3.2 Marc pressupostari a mig termini 2013-2015 (PRP2012/279)

 3.3 Declaració de no disponibilitat de crèdits pressupostaris per la supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de complement de destí o equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012 del personal del Consell Comarcal de la Selva. (PRP2012/268)

  3.4 Pòlissa de tresoreria pel Servei de Gestió Tributària per l'any 2013 (PRP2012/280)

  3.5 Aprovació definitiva de la modificació i/o establiment d’Ordenances fiscals per l'any 2013 (PRP2012/270)

 3.6 Aprovació definitiva del plec de clàusules administratives particulars del contracte de concessió administrativa del servei de menjador (PRP2012/276)

 3.7 Proposta de dissolució del Consorci Sanitari de la Selva (PRP2012/274)

 3.8 Acceptació de la delegació de la gestió tributària, la recaptació voluntària i la inspecció tributària d'uns ingressos de dret públic locals de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm: taxes municipals per ocupacions de la via pública (PRP2012/266)

 3.9 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança dels fitxers de dades personals del Consell Comarcal de la Selva (PRP2012/273)

 3.10 Declaració de l'església de Sant Martí de Susqueda com a bé cultural d'interés local (PRP2012/284)

4. Propostes Urgents

5. Mocions

6. Precs i preguntes

 


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version