Canal Ajuntament

Blanes. Blanes porta avui a debat el Pressupost 2013

El pressupost municipal de l’Ajuntament de Blanes per a l’any vinent, a l’igual que el d’aquest 2012 i successivament fins al 2021, s’emmarca dins el Pla d’Ajustament Econòmic aprovat 

 

El ple extraordinari convocat per l’Ajuntament de Blanes per avui dijous, 13 de desembre, inclou com a tema més destacat l’aprovació del pressupost municipal per a l’any vinent. Des que es va aprovar el Pla d’Ajustament Econòmic el passat mes de març, les finances municipals estan emmarcades per aquest pla, i ho continuaran estant fins l’any 2021.

L’execució del pressupost de 2012 s’ha adaptat a les directrius del Pla d’Ajust, havent acomplert el seu objectiu principal: gestió eficient i control permanent de la liquiditat per assegurar un pagament regular de totes les obligacions que assumeix l’Ajuntament de Blanes. A conseqüència d’això, el resultat final provisional que es desprèn de l’execució del pressupost de 2012 a 31 de desembre és de 810.703’42 €. Aquest marge positiu per a operacions corrents, facilita l’estabilitat i sostenibilitat dels pressupostos per als propers exercicis, així com poder fer front a possibles impagaments dels ingressos que estan previstos per a l’any en curs. 

Respecte el pressupost municipal de 2013, està en la línia del que es va aprovar aquest 2012: es continua mantenint la contenció dels ingressos i de les despeses. En aquest sentit, a les despeses del 2013 es consoliden els esforços de reducció dels dèficits de determinats serveis que s’han fet durant l’any 2012, com els més de 300.000 € en neteja de dependències i edificis municipals o bé els 200.000 € en el transport públic, entre d’altres. 

Pel que fa a la previsió d’ingressos, s’ajusten a la realitat econòmica del moment. Això és perquè es desconeixen amb exactitud les transferències corrents de l’Estat i la Generalitat i, al mateix temps, es té clar que caldrà seguir trobant noves fonts d’ingressos municipals. 

Lligat amb aquesta darrera qüestió, als pressupostos per a l’any vinent no s’han concretat les inversions ja que, a l’igual que aquest 2012, aquesta possibilitat estarà lligada a aconseguir finançament a través de subvencions, o bé amb recursos propis. En cas que la gestió de la previsió d’ingressos pugui permetre destinar més diners a les partides de despesa i inversions, s’assignarien per cobrir necessitats del municipi que es consideren bàsiques, com per exemple l’asfaltat dels carrers i la reparació del calaix de la riera, entre d’altres. 

Els pressupostos municipals 2013 preveuen uns ingressos de 40.786.886’97 € i unes despeses de 40.625.222’64 €. Per tant, el superàvit inicial és de 161.664’33 €. L’alcalde de Blanes, Josep Marigó, defineix així els pressupostos que es presenten avui a l’aprovació del ple: “Blanes està fent els deures i segueix actuant amb prudència. No ens podem donar cap alegria, però tampoc ens hem de sentir abatuts, perquè estem complint el Pla d’Ajust i estem garantint els serveis públics més necessaris. Això assegura que l’equilibri econòmic se segueixi mantenint”.

 

 

 

 

Per a més informació :

Eva Palau – 608 880 002 i 654 725 106

 


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version