Canal Ajuntament

Salt. Ordre del dia del ple ordinari del 17 de desembre

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2012

 

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc dilluns dia 17 de desembre de 2012 a les 20,00 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 26 de novembre de 2012.

2n.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de 19 de novembre de 2012 pel qual s’accepta la donació d’un llibre a l’ Arxiu Municipal de Salt. (Exp. 898/2012).

3r.- DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia de 3 de desembre de 2012 de compareixença com a part interessada en el recurs núm. 348/2012 interposat per l’Ajuntament de Bescanó davant del TSJC. (Exp. 1015/2012).

4t.- DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia de 10 de desembre de 2012 de compareixença en el recurs ordinari núm. 284/2012 interposat per l’empresa Turistime, SL. (Exp. 1024/2012).

 

ECONOMIA I SERVEIS GENERALS, CULTURA I EDUCACIÓ, I ATENCIÓ A LES PERSONES

5è.- PRENDRE RAÓ de la renúncia al càrrec d’una regidora i proposar la seva substitució. (Exp. 610/2011).

6è.- ADHERIR-SE a la Xarxa de Poblacions que tenen obra d’Emilia Xargay. (Exp. 1022/2012).

7è.- DESTINAR la participació del municipi en  els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local  de Catalunya. (Exp.: 950/2012).

8è.- RESOLDRE les al·legacions presentades a les  modificacions de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2013 i aprovar-les definitivament. (Exp. 791/2012).

9è.- APROVACIÓ del Pressupost Municipal i la Plantilla de Personal per a l’exercici 2013. (Exp.:1043/2012).


CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

10è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal PSC-PM en defensa del català i el model d’immersió lingüística a l’escola. (Exp. 1047/2012).

11è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal IPS contra l’esborrany de la llei orgànica de millora de la qualitat educativa. (Exp.: 1047/2012).

 

12è.- PRECS I PREGUNTES
Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version