Canal Ajuntament

Santa Coloma de Farners. L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners aprova el mapa acústic i una ordenança de soroll

L’objectiu de l’ordenança de soroll és vetllar per la qualitat sonora del medi urbà, regular els nivells sonors i les vibracions imputables a l’exercici de la indústria i les activitats en general, així com les originades a la via pública, i garantir la necessària qualitat d’aïllament de les edificacions.

 

L’ordenança regula aspectes com ara els horaris en què no es poden engegar electrodomèstics que facin soroll en cases particulars, els sorolls màxims que poden fer les industries, en quins horaris o la contaminació acústica que pot provocar un cotxe amb la finestra oberta i la música molt alta. L’ordenança també recull que d’acord amb el que estableix la normativa per la qual es regula el dret d’accés a la informació en matèria de medi ambient, l’Ajuntament ha de posar a disposició de la població de manera clara, comprensible i fàcilment accessible, la informació relativa a la contaminació acústica. Igualment, tots els ciutadans i ciutadanes tenen el deure d’observar les normes de conducta que, en relació amb la contaminació acústica, determina aquesta ordenança. Una de les vies d’informació serà a través del web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners www.scf.cat a on es podrà consultar el contingut de l’ordenança. 

Pel que fa al mapa de capacitat acústica, aquest és un instrument de gestió del soroll per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls. S’ha redactat d’acord amb les directrius marcades per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. El nou mapa dibuixa tres zones bàsiques al municipi: de sensibilitat acústica alta, moderada i baixa, i els decibels màxims a què es pot arribar en cada zona. La zona baixa afecta a carreteres i zones industrials, la moderada a sectors comercials i l’alta a zones residencials. 

Amb aquestes mesures, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners vol posar fil a l’agulla al problema de soroll, una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials. El soroll es considera arreu com un element contaminant més, des que així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm, l’any 1972.

 

 

Gabinet de Premsa

Regidoria de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de Farners 

www.scf.cat

La Selva Comunica 

www.laselvacomunica.cat 


 

 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version