Canal Ajuntament

Salt. 33 joves saltencs participen al projecte europeu LABlearning

●  El projecte proposa utilitzar els media en el procés d’aprenentatge

 Es busca reduir l’abandonament escolar prematur

Trenta-tres joves de Salt participen en el projecte LABlearning que busca oferir models de didàctiques basades en els media per tal d’evitar la deserció i l’abandonament escolar prematurs i millorar els resultats en l’aprenentatge.

La majoria d’estudis així com l’evidència quotidiana confirmen l’existència d’un desajust entre la cultura dels media en les noves generacions de joves i les didàctiques tradicionals a les aules, la forma tradicional en que durant segles ha estat organitzada l’educació a Europa.

D’altra banda aquestes evidències també confirmen que molts joves són capaços d’aprendre i que molts d’ells tenen talent. Però aquests joves aprenen diferent respecte als estudiants estàndard del sistema tradicional educatiu.

El projecte LABlearning té com a objectiu oferir models concrets de didàctiques basades en els media per tal d’evitar la deserció, l’abandonament escolar i els resultats minsos en l’aprenentatge.

El projecte utilitza les noves tecnologies per donar solucions d’aprenentatge destinades als joves en risc enlloc de demanar-los de deixar el seu món mediàtic i seguir les pautes de les aules tradicionals: els laboratoris del projecte.

L’objectiu final és oferir material de qualitat als docents i les institucions.

El projecte LABlearning es basa en laboratoris que utilitzen la tecnologia com a eina d’aprenentatge i es fan fora de les aules escolars. Els joves han d’aprendre solucionant els reptes que es van trobant i utilitzen la tecnologia per elaborar les seves produccions. Tot el procés està organitzat amb la supervisió de mestres i mentors.

Per implementar el projecte a Salt s’ha creat un equip motor format per:

-       La tècnica de joventut de l’Ajuntament de Salt

-       La coordinadora del projecte Lablearning de l’associació Baobab

-       La coordinadora de l’àrea d’educació de La Fundació Sergi

-       L’educadora del projecte LINK de la Fundació Sergi

-       Una educadora de La Fàbrica espai jove de Salt

-       Un professor de l’aula oberta de l’institut Vallvera de Salt.

-       Un  professor de realització audiovisual de l’Escola Universitària de Realització Audiovisual i Multimèdia (ERAM) de Salt

-       El cap territorial del Casal dels Infants a Salt

 

Les reunions de l’equip motor es va iniciar el gener del 2012 i entre tots es va dissenyar com s’implementaria el projecte a Salt. Es va acordar que es farien tres laboratoris o tres lablearning:

 

1)    A La Fàbrica Espai Jove de Salt

2)    A l’aula oberta de l’institut Vallvera de Salt

3)    Al projecte LINK de la Fundació Sergi

 

Un professor especialista en la comunicació audiovisual de l’ERAM està formant 4 hores a la setmana, en la gravació i edició de vídeos, a un grup de joves de La Fàbrica espai jove de Salt, als alumnes de l’aula d’acollida de 4art d’ESO de l’institut Vallvera de Salt i a un grup dels joves de projecte LINK (mòdul formatiu per a joves sense el graduat escola gestionat per la Fundació SER.GI)

 

Els tres laboratoris es faran de setembre del 2012 a maig del 2013, quatre hores la setmana, distribuïdes en dos dies.

 

Del projecte anomenat Lablearning en formen part 10 socis de 8 països diferents, que són:

 

1. Associació Catalana de Formació Polivalent Aplicada (Baobad) de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) que actua com a coordinador.

2. Ajuntament de Salt, Àrea de Joventut.

3. Aarhus Social and Health Care College. Escola d’educació professional (Dinamarca)

4. Ajuntament de Reggio Emilia (Italia)

5. Training 2000. Centre privat d’educació d’adults. (Italia)

6. Drenthe College. Escola pública d’educació professional. (Holanda)

7. Departament de Formació i Aprenentatge, educació universitària privada (Suïssa)

8. Centre públic de coordinació de projectes Europes Kocaeli (Turquia).

9. Fundació Europartners 2007. Associació que treballa per la formació d’adults (Bulgaria).

10. Intel Computer Clubhouse Network- Museu de la Ciència de Boston (Estats Units).

 

 


 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version