Canal Ajuntament

Roses. Roses baixa l’IBI i l’impost de circulació i congela la resta d’impostos i taxes per al 2013

L’Ajuntament de Roses aprovà les ordenances fiscals que aplicarà durant el proper exercici 2013, les quals venen marcades per la congelació d’impostos i taxes amb el propòsit de rebaixar la càrrega fiscal de les famílies i empreses del municipi davant l’actual conjuntura de crisi econòmica. A més, en els casos de l’impost de béns immobles i circulació, es rebaixaran els tipus impositius.

Tot i que segons la darrera dada coneguda (setembre 2012) la tasa anual de l’IPC general ha pujat un 3,4%, augment al qual s’ha de sumar el recent increment de l’IVA, que en el cas del consistori rosinc suposa un augment d’uns 500.000 €/any en la despesa destinada a la provisió de serveis, l’Ajuntament de Roses no incrementarà les tarifes dels tributs municipals durant el proper any.

IBI i circulació baixen, la resta d’impostos es congelen
Per tal de minimitzar l’increment del 6% addicional establert enguany per l’Estat, així com l’augment que es ve produint anualment des de l’aplicació dels nous valors cadastrals revisats a Roses l’any 2004, el consistori rosinc rebaixa el tipus impositiu de l’IBI per a 2013, passant aquest del 0,7350% a un 0,6800%, fet que implicarà una rebaixa de la seva quota.
Per la seva banda, l’import de circulació reduirà la seva tarifa en un 1,8%, mentre que els impostos de construcció, d’activitats econòmiques i de plusvàlua es mantindran sense canvis respecte a 2012.

Taxes i preus públics congelats
L’ordenança que regula els serveis municipals estableix que els serveis de cementiri, grua, mercat cobert i serveis de temporada mantenen les tarifes vigents. En aquest darrer apartat, s’introdueix una bonificació d’entre el 20% i el 50% per a les terrasses en zona passeig que obrin durant tot l’any. El servei de prevenció d’incendis forestals (franges tallafocs), ajusta les tarifes màximes i mínimes i amplia els casos d’exempció per a finques urbanes, reduint en un 40% els subjectes obligats a pagar la taxa.
D’altra banda, les tarifes corresponents a la taxa per llicència d’obra major s’ajusten en 4 trams en funció del pressupost, famb la finalitat de reduir els imports a liquidar.

Pel que fa a la taxa per subministrament d’aigua, aquesta manté les tarifes vigents, consolidant així la reducció del 2% realitzada en 2012 per compensar l’increment de l’IVA. El clavegueram, l’ocupació de la via pública i la recollida i eliminació de residus, mantenen les seves tarifes, tot i que en el cas de recollida de residus comercials s’ajusten alguns epígrafs amb la finalitat de reduir la càrrega fiscal d’empreses i comerços. És el cas dels serveis destinats a la restauració, on els locals inferiors als 50 m2 redueixen prop d’un 15% la quota tributària de residus comercials respecte a l’exercici 2012.
En l’apartat de preus públics, biblioteca, arxiu, teatre, llar d’infants, transport escolar, casals, activitats esportives, tallers de joventut... mantenen les tarifes, mentre que l’escola d’adults i els tallers i seminaris de promoció econòmica fixen les tarifes en funció de la tipologia i durada dels cursos.
En el cas de les llars d’infants municipals, destaca l’esforç del consistori pel manteniment de les quotes que han de pagar les famílies, assumint majoritàriament el cost del servei. Així, del total de despeses previstes per a 2013 pel funcionament de les llars rosinques, les aportacions de Generalitat -que l’any que ve rebaixarà un 34% la seva subvenció- i famílies, cobriran únicament un 28% del cost total del servei, passant a assumir l’Ajuntament el 72% restant.
Per últim, en quant a la utilització de dependències i equipaments municipals, a partir de 2013 els matrimonis que celebrin el seu casament a la Ciutadella de Roses o al Castell de la Trinitat, estaran exempts del pagament de la taxa corresponent en els casos en què el convit es realitzi en un restaurant de Roses.
Per la seva banda, pensant en la potenciació de congressos en el Teatre Municipal, s’aplicarà una nova bonificació del 10% a partir del lloguer de segona sala, mentre que, també pel que fa al Teatre, s’introdueix una tarifa reduïda a aplicar a les entitats sense ànim de lucre no vinculades amb les arts escèniques musicals i d’arts visuals, mentre que aquestes darreres ja compten amb una exempció.


 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version