Canal Ajuntament

Blanes. Blanes congela els impostos i preus públics més importants i apuja l’IPC a la resta de cara al 2013

L’IBI i l’IAE es congelaran, a l’igual que l’impost de vehicles, els preus públics de les llars d’infants  i els lloguers d’equipaments esportius. La resta de taxes pujaran al nivell de l’IPC català, el 3’9%. L’Ajuntament de Blanes porta a l’ordre del dia del ple del mes d’octubre convocat per aquest dia 25 l’aprovació inicial de les ordenances fiscals municipals que han d’entrar en vigor l’1 de gener de 2013. 

 

Un dels principals criteris aplicats en l’establiment de les ordenances fiscals per a l’any vinent ha estat el compliment dels paràmetres a seguir del Pla d’Ajustament Econòmic aprovat a principis d’aquest 2012. D’altra banda, també hi ha hagut la voluntat per un costat de no augmentar la pressió fiscal sobre les famílies del municipi en l’actual situació de crisi i, per l’altre, d’ajustar la fiscalitat de l’Ajuntament de Blanes a la despesa de manteniment dels serveis municipals.

De cara a l’exercici de l’any vinent l’IBI (impost de béns municipals) es congelarà i es deixarà en la mateixa quota del 2012, a l’igual que l’IVTM (impost de vehicles de tracció mecànica) i els preus públics de les tres llars d’infants municipals. Tampoc no s’apujarà l’IAE que cobra l’Ajuntament, a l’igual que els lloguers dels equipaments esportius del municipi, que es quedaran amb els mateixos preus que hi havia aquest 2012. 

D’altra banda, a la Ciutat Esportiva s’han introduït preus i bonificacions per activitats no esportives amb l’objectiu de fomentar la utilització d’aquest equipament per esdeveniments d’altres característiques extraesportives i, d’aquesta manera, obrir la possibilitat de fer accions conjuntes amb el sector turístic. 

Per últim, pel que fa a la resta de taxes i preus públics, en general s’incrementaran al nivell de l’IPC interanual català, que és del 3’9%.

 

Nova Quota de Consum a les Taxes d’Aigua Potable 

Respecte del preu de l’aigua i les escombraries, també s’apujarà a l’IPC, però incloent una nova proposta diferent de la que va estar en vigor des de fa més de 10 anys. Aquesta modificació s’ha introduït amb l’objectiu d’adaptar-se millor al que va aconsellar el Síndic de Greuges de Catalunya: preus diferents per a usos diferenciats respecte del consum de l’aigua.

La taxa per a la distribució i subministrament d’aigua potable compta amb dos conceptes: d’una banda el ciutadà paga el cost de l’aigua consumida per metre cúbic –al qual s’hi aplicarà el 3’9%- i de l’altra hi ha la quota mensual fixa de servei. És en aquest segon concepte on s’ha introduït la modificació amb una nova quota en relació amb el consum efectuat, de manera que han passat a haver-hi tres modalitats. 

En primer lloc hi ha la quota Permanent i Regular per aquells usuaris que registrin 10 o més m3 de consum mensual, que es considera que tendeix a ser l’ús habitual d’abonats que viuen de forma permanent al domicili de subministrament. La segona modalitat és l’anomenada de consum Moderat, en què l’usuari utilitza de 4 a 9 m3 d’aigua mensualment i, finalment, la tercera quota és la que es defineix com de Baix o Sense Consum, per a aquells usuaris que fan 3 o menys m3 de consum mensual. 

La primera i tercera quotes ja existien (i, per tant, se’ls aplicarà l’IPC), mentre que la segona modalitat de consum és la novetat que s’ha introduït amb l’objectiu d’aplicar quotes més justes a aquells usuaris que fan un estalvi en l’ús de l’aigua o que, pel fet de viure sols, consumeixen poc. Es tracta, en definitiva, que es pagui el que és més just. 

Per aquest motiu, d’acord amb un estudi dels consums efectuat pels tècnics municipals, també s’entendrà que l’usuari d’un habitatge fa un ús Permanent i Regular quan l’abonat domèstic consumeixi durant sis bimestres consecutius de 3 a 6 m3 cada bimestre, o bé durant cinc bimestres no consecutius dins l’any natural. Per contra, si durant dos bimestres consecutius el consum de l’aigua supera els 6 m3, s’aplicarà la quota fixa que correspongui. 

 

CONCEPTES QUOTES MENSUALS FIXES DE SERVEI ÚS DOMÈSTIC QUOTES

Permanent i Regular: 10 o més m3 de consum mensual:  4’42€

Moderat: De 4 a 9 m3 de consum mensual:  6’50€

Baix o Sense Consum: 3 o menys m3 de consum mensual: 11’61€

 

 

 

Per a més informació :

Eva Palau – 608 880 002 i 654 725 106 


 

 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version