Canal Ajuntament

Riudellots de la Selva. S'aixequen les mesures preventives relacionades amb el consum d'aigua potable a Riudellots de la Selva

Les analítiques confirmen el bon estat de l'aigua

Aquest divendres 7 de novembre l'Ajuntament de Riudellots de la Selva i l'empresa responsable del servei de subministrament d'aigua potable PRODAISA, han aixecat les mesures preventives que recomanaven no consumir aigua de l'aixeta davant l'olor impròpia que aquesta presentava.

Les diverses analítiques realitzades han confirmat que tots els paràmetres de l'aigua han estat i estan, dins la normalitat des del principi de la incidència i per tant ha sigut i és apte per al consum humà.

Durant les mesures cautelars s'han seguit tots els protocols recomanats per les autoritats competents a l'espera de conèixer el resultat de les analítiques complementàries i s'han realitzat totes les actuacions pertinents.

Cronologia dels fets

1.- El 30 d'octubre l'Ajuntament de Riudellots rep una queixa d'una vilatana que en el subministrament d'aigua potable s'hi aprecien unes olors impròpies. L'Ajuntament, immediatament, ho posa en coneixement de l'empresa distribuïdora del servei de subministrament d'aigua per què faci les actuacions i prengui les mostres oportunes segons els protocols establerts en aquest tipus d'incidència. Les mesures de diferents tipus d'elements per garantir la potabilitat de l'aigua surten dins paràmetres de normalitat, tot i així es prenen mostres per realitzar una analítica de control, i com a acció preventiva es desconnecten els pous municipals.

2.- L'analítica de les mostres del 31 d'octubre indiquen que l'aigua es troba dins els paràmetres de normalitat. Les olors disminueixen i mentre es continuen els treballs per esbrinar si existeix alguna anomalia no es reben més notificacions per part d'usuaris.

3.- Aquesta situació de normalitat es perllonga fins el dimarts 4 de novembre. El dimecres 5 es reben trucades telefòniques rebent queixes al voltant de la olor impròpia de l'aigua. Immediatament, es prenen noves mostres i seguint el protocol establert per PRODAISA i l'Agència de Salut Pública  es posa en coneixement de la població mitjançant un BAN on, com a mesura preventiva, es recomana no consumir aigua de l'aixeta, a l'espera de conèixer el resultat de unes analítiques més àmplies. També s'executa el buidatge i reompliment de la xarxa d'aigua potable del sector afectat com a mesura de seguretat.

4.- El dijous 6 de novembre a primera hora del matí, es fa una reunió de seguiment amb l'empresa PRODAISA, l'equip de govern i resta de regidors del plenari. Tot i que l'olor impròpia ha desaparegut, es prenen noves mostres i s'acorda mantenir les recomanacions del BAN, com a mesura de seguretat, a l'espera de rebre el resultat de totes les analítiques.

5.- El dia 7 de novembre l'empresa PRODAISA confirma que el resultat de totes les analítiques està i ha estat dins dels paràmetres normals i es dona per tancada la incidència amb l'aixecament de les recomanacions. 

6.- De totes les actuacions i dels resultats de les analítiques es dedueix que les olors han pogut ser degudes a la presència de matèria orgànica en dissolució que en combinació amb el clor han pogut desprendre les olors detectades, sempre dins dels paràmetres de potabilitat i sense cap risc pel seu ús i el consum humà. 

7.- El resultat de totes les analítiques poden consultar-se de forma permanent des del web Riudellots.cat.

8.- L'ajuntament de Riudellots de la Selva i l'empresa PRODAISA lamentem les molèsties que aquestes actuacions preventives hagin pogut causar als usuaris. Així mateix des de l'Ajuntament i PRODAISA s'agraeix la comprensió per part de la població. 

 


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version