Canal Ajuntament

Tossa de Mar. L’equip de govern de Tossa (TU i PSC) ofereix consens a l’oposició (CiU) per tancar la redacció del Pla General

L’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, en resposta a un escrit de la cap de l’oposició, Immaculada Colom, planteja l’inici de converses formals entre tots els grups municipals per donar compliment a les sentències que anul·len la revisió del POUM de 2006 i “posar, així, fi a anys d’enfrontaments i despeses”.

 

El darrer ple ordinari va escenificar les diferències entre l’equip de govern i l’oposició en matèria de planejament, que l’alcaldessa considera salvables “si som capaços de seure en una taula i parlar, no dels nostres enfrontaments, sinó dels problemes dels nostres veïns”.

La situació actual és complexa jurídicament. Són quatres les sentències que han resolt anul·lar la revisió del POUM. Les quatre tenen un contingut idèntic. Una ha estat recorreguda en cassació. Les altres tres, no. El TSJC ha declarat fermes les sentències no recorregudes i ha ordenat la seva execució. 

Per aquest motiu, en el darrer ple municipal, es van iniciar els tràmits per esmenar els defectes formals posats de manifest per les sentències dictades per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, els dies 13 de gener i 31 de maig de 2012. Concretament, s’ha obert un període d’informació pública dels convenis urbanístics signats entre l’Ajuntament i diferents propietaris, i aprovats inicialment en sessió plenària de data 23 de març de 2006. CiU va votar-hi en contra.

Les sentències han obligat a retrotraure l’expedient al moment previ a l’aprovació provisional, sotmetre a informació pública els convenis aprovats en el seu dia i incorporar les determinacions de l’Estudi d’Inundabilitat, l’informe de Costes i els informes sectorials.

“El parlar i dialogar està en l’ADN de Tossa Unida”, afirma l’alcaldessa, “i no deixarem d’intentar arribar a un consens sobre un tema que considerem cabdal: que la normativa urbanística de Tossa doni seguretat jurídica als veïns, superant els enfrontaments i disputes, en els que tant sovint ens embarquem”, conclou.

 

 

  Carta de l'alcaldessa de Tossa de Mar, Gisela Saladich al grup municipal de CiU

 

Servei de Premsa - Ajuntament de Tossa de Mar

 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version