Canal Ajuntament

Altafulla. Primer pas cap a la represa de l'activitat de l'Escola Municipal d'Adults d'Altafulla

El pròxim 5 d'agost finalitzarà el procés d'informació pública per presentar al·legacions sobre el projecte

Els membres del Ple municipal van aprovar per unanimitat en la sessió ordinària celebrada el passat 27 de juny la proposta inicial de l’establiment del servei públic de l’Escola d’Adults a Altafulla que inclou l’aprovació de la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el reglament de funcionament del servei, com va explicar el regidor d’Educació, Hèctor López Bofill. Així que el centre podria tornar-se a posar en marxa a partir del setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar.

El regidor d’Educació va detallar que en el reglament es proposa una formació basada en els cursos de català, castellà i anglès a més de l’alfabetització, la digitalització i la informàtica, i també tallers de jardineria i fotografia, molt demandats en anteriors etapes del centre. Aquestes matèries les impartirà l’empresa que es faci càrrec del servei un cop aquest es liciti. A més, també s’ha inclòs una bossa de 300 hores de formació encara per determinar, que es definiran en funció de la demanda existent.

La prestació del nou servei públic es durà a terme per la modalitat de gestió directa per part del propi Ajuntament, però amb el suport externalitzat dels professionals necessaris –personal docent de cadascuna de les matèries a oferir- i de la direcció de les prestacions. La prestació del servei se centrarà en l’horari de tardes de dilluns a divendres a l’aula de formació Aldara al carrer Boga de Baix a Mar, número 4, als baixos. La formació anirà a adreçada a tota la ciutadania a partir dels 16 anys. 

De conformitat amb els articles 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 159 i 160 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies naturals. Així que el 5 d'agost serà el darrer dia per presentar al·legacions sobre el projecte. 

Consulta l'expedient en el següent enllaç


1657265000aprovaelpleescolaadults.jpg


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version